Anton Chupkov RUS

Pašpārliecinātība. Un kā to attīstīt.

Pašpārliecinātība. Un kā to attīstīt.

Starp cilvēka prātu, ķermeni un fiziskajām kustībām pastāv ļoti liela vienotība. Šie 3 elementi ir saistīti viens ar otru un darbojas kopā. Mēs to varam novērot ikdienā, jo cilvēka ķermeņa valoda runā pati par sevi. Pavērojot cilvēka gaitu, stāju, izturēšanos, ir skaidrs, vai viņš ir pašpārliecināts vai ne.
Sportists bez pašpārliecinātības un ticības sev ir tikai tukša čaula. Šaubas un nedrošība atspoguļojas arī ķermeņa valodā un ietekmē jebkuru aspektu dzīvē, it īpaši sniegumus un rezultātus sportā. Pašpārliecinātība un ticība sev sportistam ir vajadzīga tieši tāpat kā degviela automobilim – bez tās pat nevar izkustēties no vietas. Bez pašpārliecinātības sportists nevar sasniegt vislabāko.
Pašpārliecinātība nenozīmē būt augstprātīgam un uzskatīt sevi par visgudrāko un labāko. Pašpārliecinātība nozīmē, ka tu esi spējīgs uz uzvarām vairāk, nekā zaudējumiem. Tas nozīmē, ka tev ir pozitīvs paštēls. Tas nozīmē uzmundrināt sevi tā vietā, lai noniecinātu un vainotu visās nelaimēs. Redzēt un iztēloties to, ko tu vēlies sasniegt, nevis to, no kā tu baidies. Un vairāk par visu – tas nozīmē – ticēt sev un savām spējām, neatkarīgi no tā, ko domā apkārtējie.

Ryan Murphy by Mike Lewis
Ir ļoti daudz saiknes starp prātu, ķermeni un mūsu fiziskajām darbībām, kurās viss ir savstarpēji saistīts. Foto via Mike Lewis/Ola Vista Photography

Vislabākā ziņa par pašpārliecinātību ir tā, ka to var izveidot, attīstīt un bagātināt. Pašpārliecinātība ir prasme. Tas nav nekas tāds, ar ko cilvēks piedzimst, nedz arī kaut kas tāds, kas tiek iedots vai piešķirts. Tā ir prasme, kuru var iemācīties, trenēt, un apgūt, gluži tāpat kā jebkuru citu prasmi.

Cilvēkam var piemist ārēja un iekšējā pašpārliecinātība.

Ārējā pašpārliecinātība nozīmē, ka cilvēks kļūst pašpārliecināts galvenokārt no ārējiem resursiem, piemēram:

Rezultāti – labākie uzstādītie laiki, nopelnītie punkti
Atalgojumi – medaļas, trofejas, balvas
Statuss – līmenis, ko esi sasniedzis savā sporta veidā
Uzslavas – saņemtie komplimenti un atzinība
Salīdzinājumi – sevis salīdzināšana ar citiem

Pašpārliecinātības gūšana no šiem avotiem nav slikta, bet tā var būt kā bīstamas lamatas, jo ārējie resursi vienmēr ir īslaicīgi, mainīgi un pārejoši. Ja izvērtē katru no šiem avotiem, tad var viegli pamanīt, ka balstīti uz apstākļiem un, visbūtiskākais, tu tos nevari kontrolēt.

Ja tu balsties vienīgi uz rezultātiem, apbalvojumiem, statusu, uzslavām un salīdzinājumiem, tad kas notiks ar pašpārliecinātību tad, kad rezultāti pasliktināsies un cilvēki sāks tevi kritizēt? Neapšaubāmi pašpārliecinātība pazudīs.

Tas, kas ir vajadzīgs katram sportistam, ir iekšējā pašpārliecinātība. Kad tā nāk no tevis paša, nevis no apkārtējiem apstākļiem. Piemēram:

Domas – ko tu domā ikdienā un kā iekšēji runā ar sevi
Paštēls – kā tu redzi sevi kā sportistu
Vērtības – Principi un ideāli, kuriem tu tici
Pašvērtība – mīlestība un cieņa pret sevi un savu ķermeni
Izaugsme – progress un uzlabojumi, ko tu veic savā sporta karjerā

Domas.

Pastāv uzskats, ka, ja tu melo sev pietiekami ilgi, tu sāc tam noticēt. Tas strādā, tāpēc ka, jo tu vairāk saki sev kaut ko, jo vairāk tavas smadzenes to uztver kā patiesību. Tu vari būt labākais peldētājs savā komandā, bet ja tu konstanti atgādini sev, ka neesi pietiekami labs un nekad vairs nebūsi tik labs, tavas smadzenes uzsūc šīs domas un sāk uztvert to kā taisnību. Kā iepriekš noskaidrojām, ka smadzenes un domas ietekmē arī fiziskās kustības, un tas uzreiz atspoguļojas tavos rezultātos.
Tas strādā arī pretēji. Tu vari būt viduvējs un nestāvēt ne tuvu labākajiem peldētājiem, bet, ja tu pastāvīgi saki sev, ka esi pietiekami labs un nebaidies no neveiksmēm, tad tu esi spējīgs pārkāpt jebkurus šķēršļus un uzstādīt veiksmīgus rezultātus.

Paštēls.

Kā sportistam, peldētājam, vienalga, vai tu to apzinies vai ne, tev prātā ir izveidojies paštēls par sevi un to, ko tu domā, kas tu esi. Tu redzi sevi kādā noteiktā veidā. Paštēls ir izveidojies apkārtējās vides un pieredzes ietekmē. Pozitīvas pieredzes rezultātā paštēls ir uzlabojies, un pretēji – negatīvas pieredzes rezultātā – pasliktinājies.
Lai attīstītu iekšējo pašpārliecinātību, tev ir jārada sevī labs paštēls. Vislabākais veids, kā to izdarīt, ir vizualizējot lietas un procesus savā prātā tieši tā, kā tu vēlētos, lai viss notiek. Katru dienu atvēli laika periodu, vizualizējot sevi kā tādu peldētāju, kāds tu vēlētos būt, nevis tādu, kāds tu tagad esi. Iztēlojies sevi, savu ķermeni pašpārliecinātu, stipru un veiksmīgu.
Vērtības. Vērtības ir principi, īpašības un ideāli, kurus tu uzskati par svarīgiem, un personīgi vērtīgiem. Mūsu kā cilvēku lēmumi, rīcība un uzvedība ir ļoti cieši saistīti ar vērtībām, kurām ticam. Daži vērtību piemēri: pūles, saistības, cēlums, pieticība, respekts, godīgums un optimisms. Ja viena no tavām vērtībām ir pūles, tad tu vienmēr pūlēsies un centīsies panākt labāko sportā. Ja tava vērtība ir optimisms, tad vienmēr redzēsi lietas gaišākās nokrāsās. Identificējot savas vērtības, tu attīsti pašpārliecinātību, jo zini, ka, lai kas arī notiktu, tu esi labs cilvēks, kas tic saviem mērķiem un vēlas tos piepildīt.

Pašvērtība.

Lai attīstītu pašpārliecinātību, ir jāiemācās mīlēt sevi un to, kas tu esi. Tev ir jāsasniedz brīdis, kad tu esi mierā ar to, kas un kāds esi, kas tev pieder un ka tev piemīt vērtība pašam par sevi – kā cilvēciskai būtnei. Zināt savu vērtību nozīmē saprast, ka tu esi cilvēks ar saviem plusiem un mīnusiem, tomēr tu cieni un mīli sevi, savu ķermeni un dzīvi. Jo vairāk tu sevi iepazīsti un attīsti pašvērtību, jo vairāk tu sev sāc patikt kā persona, līdz ar to tu vari būt apmierināts ar to, kas esi.

Izaugsme.

Sportā, tāpat kā sabiedrībā, lielākais fokuss tiek likts uz veiksmīgākiem rezultātiem, nevis uz izaugsmi un attīstību. Protams, rezultāti ir būtiski, tomēr jāsaprot, ka bez izaugsmes un attīstības nav veiksmīgu rezultātu. Kad tu pirmo reizi kaut ko mēģini, tev nesanāk tik labi, tādēļ tu mēģini atkal un atkal, līdz tev sāk izdoties. Ja tu koncentrējies uz izaugsmi, tu pamani sev kļūstam par labāku, stiprāku un veiksmīgāku. Tu jūties labāk un pašpārliecinātāk.

Tavā sportista karjerā, tāpat kā dzīvē, būs jāpiedzīvo gan veiksmes, gan neveiksmes, gan uzvaras, gan zaudējumi. Taču, neskatoties uz to, ja tu fokusējies uz to, ko dari, tu attīsties, pilnveidojies un audz. Katrā nākamajā pagrieziena punktā tu pamani, ka tas, pie kā esi smagi strādājis, atmaksājas. Ir ļoti svarīgi apzināties savu attīstību un priecāties par katru mazo ikdienas uzvaru un panākumu.

Tādēļ katru dienu izmanto savu iekšējo balsi, lai runātu ar sevi pašpārliecināti. Iztēlojies to, kāds tu vēlies būt un vizualizē šo paštēlu. Saisti savas vērtības ar darbībām, lai tu vari justies labi par izdarīto. Mīli un cieni sevi kā personu, ieskaitot savas nepilnības un trūkumus. Un vairāk par visu atļauj sev priecāties par savu izaugsmi. Katru reizi, kad iemācies ko jaunu, izpildi kādu uzdevumu, jūties labi par to un tici, ka esi spējīgs darīt vēl vairāk un vēl labāk. Dzīvo ar prieku un tu būsi pašpārliecināts vienmēr. Tu attīstīsi pašpārliecinātību, kas ir paliekoša ne tikai sportista karjerā, bet arī dzīvē.

Will Jonathan, swimswam.com.
https://swimswam.com/developing-internal-confidence/, skat. 08.01.2018.

Leave a Reply

Anton Chupkov RUS

Pašpārliecinātība. Un kā to attīstīt.

Pašpārliecinātība. Un kā to attīstīt.

Starp cilvēka prātu, ķermeni un fiziskajām kustībām pastāv ļoti liela vienotība. Šie 3 elementi ir saistīti viens ar otru un darbojas kopā. Mēs to varam novērot ikdienā, jo cilvēka ķermeņa valoda runā pati par sevi. Pavērojot cilvēka gaitu, stāju, izturēšanos, ir skaidrs, vai viņš ir pašpārliecināts vai ne.
Sportists bez pašpārliecinātības un ticības sev ir tikai tukša čaula. Šaubas un nedrošība atspoguļojas arī ķermeņa valodā un ietekmē jebkuru aspektu dzīvē, it īpaši sniegumus un rezultātus sportā. Pašpārliecinātība un ticība sev sportistam ir vajadzīga tieši tāpat kā degviela automobilim – bez tās pat nevar izkustēties no vietas. Bez pašpārliecinātības sportists nevar sasniegt vislabāko.
Pašpārliecinātība nenozīmē būt augstprātīgam un uzskatīt sevi par visgudrāko un labāko. Pašpārliecinātība nozīmē, ka tu esi spējīgs uz uzvarām vairāk, nekā zaudējumiem. Tas nozīmē, ka tev ir pozitīvs paštēls. Tas nozīmē uzmundrināt sevi tā vietā, lai noniecinātu un vainotu visās nelaimēs. Redzēt un iztēloties to, ko tu vēlies sasniegt, nevis to, no kā tu baidies. Un vairāk par visu – tas nozīmē – ticēt sev un savām spējām, neatkarīgi no tā, ko domā apkārtējie.

Ryan Murphy by Mike Lewis
Ir ļoti daudz saiknes starp prātu, ķermeni un mūsu fiziskajām darbībām, kurās viss ir savstarpēji saistīts. Foto via Mike Lewis/Ola Vista Photography

Vislabākā ziņa par pašpārliecinātību ir tā, ka to var izveidot, attīstīt un bagātināt. Pašpārliecinātība ir prasme. Tas nav nekas tāds, ar ko cilvēks piedzimst, nedz arī kaut kas tāds, kas tiek iedots vai piešķirts. Tā ir prasme, kuru var iemācīties, trenēt, un apgūt, gluži tāpat kā jebkuru citu prasmi.

Cilvēkam var piemist ārēja un iekšējā pašpārliecinātība.

Ārējā pašpārliecinātība nozīmē, ka cilvēks kļūst pašpārliecināts galvenokārt no ārējiem resursiem, piemēram:

Rezultāti – labākie uzstādītie laiki, nopelnītie punkti
Atalgojumi – medaļas, trofejas, balvas
Statuss – līmenis, ko esi sasniedzis savā sporta veidā
Uzslavas – saņemtie komplimenti un atzinība
Salīdzinājumi – sevis salīdzināšana ar citiem

Pašpārliecinātības gūšana no šiem avotiem nav slikta, bet tā var būt kā bīstamas lamatas, jo ārējie resursi vienmēr ir īslaicīgi, mainīgi un pārejoši. Ja izvērtē katru no šiem avotiem, tad var viegli pamanīt, ka balstīti uz apstākļiem un, visbūtiskākais, tu tos nevari kontrolēt.

Ja tu balsties vienīgi uz rezultātiem, apbalvojumiem, statusu, uzslavām un salīdzinājumiem, tad kas notiks ar pašpārliecinātību tad, kad rezultāti pasliktināsies un cilvēki sāks tevi kritizēt? Neapšaubāmi pašpārliecinātība pazudīs.

Tas, kas ir vajadzīgs katram sportistam, ir iekšējā pašpārliecinātība. Kad tā nāk no tevis paša, nevis no apkārtējiem apstākļiem. Piemēram:

Domas – ko tu domā ikdienā un kā iekšēji runā ar sevi
Paštēls – kā tu redzi sevi kā sportistu
Vērtības – Principi un ideāli, kuriem tu tici
Pašvērtība – mīlestība un cieņa pret sevi un savu ķermeni
Izaugsme – progress un uzlabojumi, ko tu veic savā sporta karjerā

Domas.

Pastāv uzskats, ka, ja tu melo sev pietiekami ilgi, tu sāc tam noticēt. Tas strādā, tāpēc ka, jo tu vairāk saki sev kaut ko, jo vairāk tavas smadzenes to uztver kā patiesību. Tu vari būt labākais peldētājs savā komandā, bet ja tu konstanti atgādini sev, ka neesi pietiekami labs un nekad vairs nebūsi tik labs, tavas smadzenes uzsūc šīs domas un sāk uztvert to kā taisnību. Kā iepriekš noskaidrojām, ka smadzenes un domas ietekmē arī fiziskās kustības, un tas uzreiz atspoguļojas tavos rezultātos.
Tas strādā arī pretēji. Tu vari būt viduvējs un nestāvēt ne tuvu labākajiem peldētājiem, bet, ja tu pastāvīgi saki sev, ka esi pietiekami labs un nebaidies no neveiksmēm, tad tu esi spējīgs pārkāpt jebkurus šķēršļus un uzstādīt veiksmīgus rezultātus.

Paštēls.

Kā sportistam, peldētājam, vienalga, vai tu to apzinies vai ne, tev prātā ir izveidojies paštēls par sevi un to, ko tu domā, kas tu esi. Tu redzi sevi kādā noteiktā veidā. Paštēls ir izveidojies apkārtējās vides un pieredzes ietekmē. Pozitīvas pieredzes rezultātā paštēls ir uzlabojies, un pretēji – negatīvas pieredzes rezultātā – pasliktinājies.
Lai attīstītu iekšējo pašpārliecinātību, tev ir jārada sevī labs paštēls. Vislabākais veids, kā to izdarīt, ir vizualizējot lietas un procesus savā prātā tieši tā, kā tu vēlētos, lai viss notiek. Katru dienu atvēli laika periodu, vizualizējot sevi kā tādu peldētāju, kāds tu vēlētos būt, nevis tādu, kāds tu tagad esi. Iztēlojies sevi, savu ķermeni pašpārliecinātu, stipru un veiksmīgu.
Vērtības. Vērtības ir principi, īpašības un ideāli, kurus tu uzskati par svarīgiem, un personīgi vērtīgiem. Mūsu kā cilvēku lēmumi, rīcība un uzvedība ir ļoti cieši saistīti ar vērtībām, kurām ticam. Daži vērtību piemēri: pūles, saistības, cēlums, pieticība, respekts, godīgums un optimisms. Ja viena no tavām vērtībām ir pūles, tad tu vienmēr pūlēsies un centīsies panākt labāko sportā. Ja tava vērtība ir optimisms, tad vienmēr redzēsi lietas gaišākās nokrāsās. Identificējot savas vērtības, tu attīsti pašpārliecinātību, jo zini, ka, lai kas arī notiktu, tu esi labs cilvēks, kas tic saviem mērķiem un vēlas tos piepildīt.

Pašvērtība.

Lai attīstītu pašpārliecinātību, ir jāiemācās mīlēt sevi un to, kas tu esi. Tev ir jāsasniedz brīdis, kad tu esi mierā ar to, kas un kāds esi, kas tev pieder un ka tev piemīt vērtība pašam par sevi – kā cilvēciskai būtnei. Zināt savu vērtību nozīmē saprast, ka tu esi cilvēks ar saviem plusiem un mīnusiem, tomēr tu cieni un mīli sevi, savu ķermeni un dzīvi. Jo vairāk tu sevi iepazīsti un attīsti pašvērtību, jo vairāk tu sev sāc patikt kā persona, līdz ar to tu vari būt apmierināts ar to, kas esi.

Izaugsme.

Sportā, tāpat kā sabiedrībā, lielākais fokuss tiek likts uz veiksmīgākiem rezultātiem, nevis uz izaugsmi un attīstību. Protams, rezultāti ir būtiski, tomēr jāsaprot, ka bez izaugsmes un attīstības nav veiksmīgu rezultātu. Kad tu pirmo reizi kaut ko mēģini, tev nesanāk tik labi, tādēļ tu mēģini atkal un atkal, līdz tev sāk izdoties. Ja tu koncentrējies uz izaugsmi, tu pamani sev kļūstam par labāku, stiprāku un veiksmīgāku. Tu jūties labāk un pašpārliecinātāk.

Tavā sportista karjerā, tāpat kā dzīvē, būs jāpiedzīvo gan veiksmes, gan neveiksmes, gan uzvaras, gan zaudējumi. Taču, neskatoties uz to, ja tu fokusējies uz to, ko dari, tu attīsties, pilnveidojies un audz. Katrā nākamajā pagrieziena punktā tu pamani, ka tas, pie kā esi smagi strādājis, atmaksājas. Ir ļoti svarīgi apzināties savu attīstību un priecāties par katru mazo ikdienas uzvaru un panākumu.

Tādēļ katru dienu izmanto savu iekšējo balsi, lai runātu ar sevi pašpārliecināti. Iztēlojies to, kāds tu vēlies būt un vizualizē šo paštēlu. Saisti savas vērtības ar darbībām, lai tu vari justies labi par izdarīto. Mīli un cieni sevi kā personu, ieskaitot savas nepilnības un trūkumus. Un vairāk par visu atļauj sev priecāties par savu izaugsmi. Katru reizi, kad iemācies ko jaunu, izpildi kādu uzdevumu, jūties labi par to un tici, ka esi spējīgs darīt vēl vairāk un vēl labāk. Dzīvo ar prieku un tu būsi pašpārliecināts vienmēr. Tu attīstīsi pašpārliecinātību, kas ir paliekoša ne tikai sportista karjerā, bet arī dzīvē.

Will Jonathan, swimswam.com.
https://swimswam.com/developing-internal-confidence/, skat. 08.01.2018.

Leave a Reply