LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – SIA „LATSWIM”, Reģ. Nr. 40103471306,  juridiskā adrese: Laivinieku iela 13-1, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 vai faktiskā adrese Brīvības iela 121, Rīga, LV-1012; tālr. +371 25622207; e-pasts: info@latswimshop.com ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Jūs varat iesniegt arī atteikumu uzrakstītu brīvā formā.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „LATSWIM” faktiskajā adresē: Brīvības ielā 121, Rīgā, LV-1012, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (maksimālās izmaksas, ja preci nevar atpakaļ nosūtīt pa pastu varētu būt aptuveni 10.00 EUR).
Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece
pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Lai vienotos par preču atgriešanu, lūdzam aizpildīt atteikuma lapu un sazināties ar mums, rakstot mums vai zvanot pa tālruni (+371) 25622207. Jānorāda pasūtījuma numurs (order ID un datums).

Izņēmumi, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības

MK 255 22.punkts – gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:

 1. Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta – ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu
 2. Uzsākta digitālā satura piegāde – ja digitālā satura piegāde uzsākta ar patērētāja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 3. Cena un finanšu tirgus svārstības – preces vai pakalpojuma cena atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt
 4. Individualizēta vai personalizēta prece – izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
 5. Preces bojāšanās risks – prece ātri bojājas
 6. Preces derīguma termiņš – precei tuvojas derīguma termiņa beigas
 7. Piegāde un preces sajaukšanās – piegādes rezultātā prece neatgriezeniski sajaucas ar citām lietām
 8. Veselības un higiēnas apsvērumi – atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
 9. Atvērts preces iepakojums – audio, video ieraksti, datorprogrammas
 10. Laikrakstu, žurnālu piegāde, izņemot abonēšanu ( no distancē slēgta abonēšanas līguma ir iespējams atteikties)
 11. Izsoles pirkums – līgums noslēgts izolē
 12. Noteiktā laikā vai laika posmā sniedzami pakalpojumi: izmitināšanas pakalpojumi (izņemot dzīvojamo telpu īri), preču (kravas) pārvadāšanas pakalpojumi, transporta līdzekļu īre, ēdināšanas pakalpojumi, izklaides pakalpojumi.

Atteikuma tiesību veidlapa

Atteikuma tiesības

Izņēmumi

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Noteikumi par distances līgumu